Jadual dijana pada 10:03 AM, 17-Oct-2018

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
No. Nama Stesen Bahagian Lembangan Sungai Masa Aras Air Sungai (m) Semasa Aras Normal (m) Aras Waspada (m) Aras Amaran (m) Aras Bahaya (m)
1. Kuching Kayan 17-10-2018 09:45 2.90 6.00 13.00 14.00 15.00
2. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:45 4.43 4.55 12.10 12.60 13.10
3. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:45 11.50 11.80 15.83 16.01 16.43
4. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:44 8.94 10.00 12.46 12.58 12.86
5. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:44 2.07 1.80 8.00 10.20 10.70
6. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:46 0.70 0.25 2.00 2.40 2.80
7. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:46 2.11 1.98 12.60 12.80 13.00
8. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:46 1.02 - 2.10 3.10 3.40
9. Kuching Sungai Sarawak 17-10-2018 09:45 0.27 - 2.50 2.60 2.80
10. Serian Samarahan 17-10-2018 09:45 2.34 2.41 4.56 5.90 6.50
11. Samarahan Samarahan 17-10-2018 09:00 1.06 1.03 2.40 2.65 3.23
12. Serian Sadong 17-10-2018 09:33 10.98 11.92 15.00 16.00 16.50
13. Serian Sadong 17-10-2018 09:45 4.15 4.49 8.30 8.60 9.00
14. Samarahan Sadong 17-10-2018 09:59 1.40 - 4.82 5.90 6.30
15. Samarahan Sadong 17-10-2018 09:45 2.85 2.10 4.17 4.78 5.58

  Petunjuk

Status Aras Sungai:   Tiada DataDibawah NormalNormalWaspadaAmaranBahaya
Keratan Rentas Sungai
Based on Assumed Level (A.L)
•• Based on Mean Sea Level (M.S.L) 
PENAFIAN Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini. Syarikat-syarikat yang dirujuk di dalam laman web ini tidak akan ditafsirkan sebagai agen mahupun sebagai syarikat yang direkomen oleh Jabatan Pengairan Dan Saliran Sarawak.